You are here:

Ammonium Ferrus(II)Sulphate 6-Hydrate(Amonyum demir 2 sülfat 6 hidrat)

Amonyum demir(II) sülfat veya Mohr tuzu, (NH4)2Fe(SO4)2(H2O)6 formülüne sahip inorganik bileşiktir. Fe2+ ​​ve NH4+ olmak üzere iki farklı katyon içeren bu bileşik, demir sülfat ve amonyum sülfatın çift tuzu olarak sınıflandırılır.Amonyum demir(II) sülfat hidrat, havadaki oksijenden demir(II) sülfata göre daha az etkilendiğinden analitik kimyada titrasyon amacıyla yaygın olarak kullanılır. Fricke dozmetresini kullanarak yüksek dozdaki gama ışınlarını ölçmek için kullanılır. Nanomateryallerden genel redoks reaksiyonlarına kadar çeşitli diğer uygulamalarda yer almaktadır. Tıp alanında demir eksikliği tedavisinde antianemik ajan olarak kullanılmaktadır.

Kimyasal formülü: Fe(SO 4 )(NH 4 ) 2 (S0 4 ) (susuz)

                Fe(S04 ) (NH4 ) 2 ( S04 ) ·6H20 ( heksahidrat)

Molar kütle:284,05 g mol−1 (susuz)

            392,13 g mol−1 (heksahidrit)

Görünüm: Mavi-yeşil katı

Yoğunluk:1,86 g/ cm3

Erime noktası:100 ila 110 °C (212 ila 230 °F; 373 ila 383 K)

Kaynama noktası: Uygulanamaz

Suda çözünürlük:269 g/L (hekzahidrat)

 

Hızlı Teklif Al