You are here:

Boric Acid

  Borik asit, (borasis asit ya da ortoborik asit olarak da adlandırılır) borun zayıf bir asididir.Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da hidrojen borat; genellikle antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

  Borik asit ne işe yarar?
Tıp: Borik asit antiseptik olarak kullanılabilir. Borik asidin seyreltik çözeltileri göz yıkama solüsyonu olarak kullanılmaktadır. Seyreltik borik asit çözeltisi anti-bakteriyel ajan olarak kullanılmaktadır. Çözelti formunda dış-kulak iltihabı tedavisinde de kullanılmaktadır.
FormülH3BO3
Molar kütle61,83 g/mol
Yoğunluk1,44 g/cm³
Erime noktası170,9 °C
IUPAC numarasıBoric acid
Kaynama noktası300 °C

Hızlı Teklif Al