You are here:

Iron II Sulfate 7-Hydrate(Demir II Sülfat 7-Hidrat)

97Demir(II) sülfat veya demir sülfat FeSO₄•xH₂O formülüne sahip bir dizi tuz anlamına gelir. Bu bileşikler en yaygın olarak heptahidrat olarak bulunur.Su kütlelerinin ötrofikasyonunu önlemek için belediye ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde suyun flokülasyon yoluyla arıtılması ve fosfatların giderilmesi için kullanılmaktadır.Tehlikeli atıkların arıtılmasında, Kimya Sektöründe (İlaç, Kozmetik ve Gıda Endüstrisinde, Ferric Sülfat Üretiminde, Siyah- sarı-kırmızı gibi Fe-oksit pigment üretiminde ) kimyasal reaksiyonlarda bir katalizör olarak, demir içeren katalist üretiminde kullanılmaktadır.

Kimyasal Formül: FeSO4.7H2O
Kimyasal Adı : Demir sülfat heptahidrat; sülfürik asit demir(II) tuzu.
Kimyasal Görünüm:Mavi:  Mavi- Yeşil Kristaller, Kokusuz
Molar kütle:278,01 g/mol
Yoğunluk2,97 g/cm

Hızlı Teklif Al