You are here:

Stearik Asit

Stearik asit, CH₃(CH₂)₁₆COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asididir. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur. Stearik asit ve bileşikleri, özellikle tuzları ticari önemi haizdirler. Uzun zincirli alkol esterleri, mum olarak bilinmektedir.

Stearik asit Oktadecanoik asit, Stearofanik asit isimleriyle de bilinir. Stearik asit uzun yıllar sabun yapımında kullanılmış bir kimyasaldır. Keşfini kimse bilmese de sabunun antik çağlardan beri kullanıldığı bilinmektedir. 1823 yılında Michel Chevreul yağ asitlerinin ve dolayısı ile stearik asidin yapısını tanımladı.

    İlaç ve kozmetik sanayinde emülgatör olarak kullanılır. Tekstilde yardımcı madde olarak kullanılır. Kauçukta hızlandırıcı ve yumuşatıcı aktivatör olarak kullanılır. Mum yapımında, pastel boya yapımında kullanılır.
   Stearik Asit çözünürlüğü; Suda az çözünür, Alkol içerisinde çözünür. Aseton, benzen, kloroform, karbon disülfür, eter, karbon tetraklorür ve toluen içerisinde kolayca çözünür. 25 °C de sudaki çözünürlüğü 0.597 mg/ L dir. Erime noktası 69- 72 °C aralığındadır.
    Stearik asit hayvani yağlardan hidrolizle elde edilir. Ticari ürün ekseriya stearik, palmitik ve diğer yağ asitlerinin bir karışımıdır. Saf madde olarak fraksiyonlu destilasyonla ayrılabilir. Ayrıca soya yağı veya diğer bitki yağlarının hidrojenasyonuyla hazırlanmaktadır.
FormülC18H36O2
Erime noktası69,3 °C
Kaynama noktası361 °C
Yoğunluk941 kg/m³
Molar kütle284,48 g/mol

Hızlı Teklif Al