You are here:

Titan dioxide(Titan dioksit)

Titanyumdioksit, oksijenle tepkimeye girmiş titanyum elementidir.Toz formu, boya ve kaplama (emayeler), plastikler,kağıt,mürekkep, fiber, gıda ve kozmetik ürünlerinde beyazlık ve opaklık vermek amacıyla kullanılmaktadır. Fotokataliz olarak da kullanılan titanyum dioksit ışık ile gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandırıcı özellik gösterir. Bu bileşiğin en önemli kullanım alanı güneş pilleridir. Nano teknolojik boyalar özelliğini titanyumdioksitten almaktadır. UVA ve UVB ışınlarını önler. Ayrıca değerli bir madendir.Titanyum dioksitin üretim yöntemi hammaddeye bağlıdır. En yaygın mineral kaynağı ilmenittir. Ayrıca doğadan rutil halinde de bulunur. Titanyum dioksit doğada en çok rutil olarak bulunur. Bunulan rutil klorlama işlemiyle saflaştırılır. İlmenit ise sülfat işlemi veya klorür işlemi ile bünyesindeki demir uzaklaştırılarak titanyum dioksite dönüştürülür.

Hem sülfat hem de klorür işlemleri titanyum dioksit pigmentini rutil kristal formunda üretir. Sülfat işleminde bazı ayarlamalar yapılarak anatas olarak üretim yapılır.Titanyum mineralleri, boya, plastik ve kağıt endüstrilerinde kullanılan titanyum dioksit pigmentinin eldesinde, uzay ve uçak endüstrilerinde, savaş sanayinde, kimya ve elektrokimya endüstrilerinde kullanılan stratejik öneme sahip bir hammaddedir.

FormülTiO2
Molar kütle79,866 g/mol
IUPAC numarasıTitanium dioxide, Titanium(IV) oxide
Yoğunluk4,23 g/cm³
Erime noktası1.843 °C
CAS numarası13463-67-7
Kaynama noktası2.972 °C

Hızlı Teklif Al