You are here:

Urea(Pharma Grade)

Üre, organik bir bileşiktir. Formülü H₂N-CO-NH₂’dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinir. Amonyum karbonatın 150-200 °C’ye kadar ısıtılmasından üre elde edilir ki bu teknik bir metoddur. Wöhler sentezi olarak bilinen reaksiyonda ise; önce KCN ile PbO2 karışımı ısıtılarak KCNO elde edilir. KCNO nun amonyum sülfat ile muamelesi sonucu hazırlanan amonyum siyanatın kızdırılmasıyla da üre elde edilir.En çok gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan üreden ilaç ve plastik yapımında da faydalanılır. Üre asit ve tuzlarla bir takım katılma bileşikleri, bazı asitlerle de kondensasyon ürünleri veya üreidleri verir. Naftalinin türevleriyle verdiği bileşikleri terapide kullanılır. Boya üretiminde de kullanılan üre aynı zamanda bitkiler için bir besin kaynağıdır. Nitrik asitle gübre ve patlayıcı madde olarak kullanılan üre nitrat adı verilen bir tuz oluşturur.
Üre, proteinlerin yıkımı sonucu oluşan azotlu bir bileşiktir. Proteinlerin yıkımı sonucu oluşan azot, zararlı bileşiklere dönüşerek vücutta toksik madde birikimine yol açabilir. Memelilerin vücudunda protein maddelerinin yakılması sonucu meydana gelen  amonyak ,karaciğerde karbondioksitle üreye dönüşür.Üre, vücuttaki fazla azotun böbreklerden süzülerek idrarla atılmasını sağlar.Üre, cildin su tutma kapasitesini artırır. Bununla birlikte, nem dengesini korur ve pul pul dökülmeleri, çatlamaları ve tahriş oluşumunu engeller. Aynı zamanda, cildin kendini yenileme sürecini hızlandırarak daha dinç ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
FormülCH₄N₂O
Erime noktası133 °C
Yoğunluk1,32 g/cm³
Molar kütle60,06 g/mol

Hızlı Teklif Al